Sazebník správních poplatků

Název poplatku Sazba Platí od
Poplatek za svoz domovního odpadu (včetně dětí) 500 Kč / rok / 1 obyvatel 1.1.2013
Poplatek za svoz domovního odpadu - mimosvozové pásmo (včetně dětí) 350 Kč / rok / 1 obyvatel 1.1.2013
Poplatek za svoz domovního odpadu - chataři 500 Kč / rok / 1 chata 1.1.2013
Poplatníci v odlehlých lokalitách 300 Kč / rok 1.1.2013
Poplatek za psa 100 Kč / rok 1.1.2013
Vyhlášení místním rozhlasem 100,-Kč 1.1.2013
Poplatníci PDO -držitelé ZTP-P a důchodci nad 80 let a více 250,-Kč/os 1.1.2013
Poplatníci PDO- studenti 400,-Kč 1.1.2013
Hřbitovní poplatek za jedno hrobové místo 500 Kč / 10 let 15.12.2010
Hřbitovní poplatek za dvě hrobová místa 1000 Kč / 10 let 15.12.2010
Hřbitovní poplatek za malou urnovou skříňku 500,-Kč/5 let 15.12.2010
Hřbitovní poplatek za velkou urnovou skříňku 1000,-Kč/ 5 let 15.12.2010